«DESCHIDEREA CERURILOR»  ÎNTR-UN MIT PLATONIC SI  ÎN  «MIORITA»/

«THE OPENING OF THE SKIES»  IN A PLATONIC MYTH AND IN «MIORITZA» BALLAD

Ed. Star Tipp, Slobozia (2004, 192p., ISBN 973-8134-25-0)

                                   

 

Casetă text:              Hermeneutica mitului mioritic din DESCHIDEREA CERURILOR... se situează de la bun început în cadrul realismului platonic pentru care materia e decăzută la rangul de semn al ne-existenței. De altfel, și în alte cărți ale sale, eseista a mai evidențiat din platonism latura tainică, "acroamatică", - în FILOSOFIE ACROAMATICĂ LA PLATON (1997) și în MISTICA PLATONICĂ a participării la divina lume a Ideilor (1999) -, aducând o contribuție originală în exegeza platonică prin perspectiva filosofică românească (cu explicită trimitere la epistemologia lui L. Blaga) a unui "Parmenide platonizând în ek-stazie intelectuală". In noua lectură a "Mioriței" pe care ne-o propune Isabela Vasiliu-Scraba, creștinismul cosmic românesc - de care vorbea Mircea Eliade -, este abordat la nivelul rădăcinilor sale păgâne, implicând mitologia zeilor cabiri și alte uitate credințe strămoșești, mituri cosmogonice și prelucrări filosofice ale lor. Din unghiul de vedere al platonismului de sorginte orfică și pitagoreică din epoca dialogurilor târzii, mitul mioritic imanent substraturilor celor mai profunde ale spiritualității românești este văzut ca o eliberare inițiatică a părții nemuritoare din sufletul omenesc, pieritor (după Platon) doar în "alteritatea" și "amestecul" său. Subiect de viu interes pentru români și pentru cititorii culți din indiferent ce altă țară de pe glob, The opening of the skies in a Platonic myth and in "Miorița" ballad are darul de a lăsa cititorul să adauge ceea ce autoarea numai sugerează și indică. Volumul, apărut în martie 2004 la Editura Star Tipp din Slobozia în condiții grafice excepționale, mai are și acel nespus de rar merit de a deschide căi neabordate, nici de cei care s-au preocupat de înțelesurile mitului mioritic, nici de cei care au încercat să înțeleagă unul din cunoscutele mituri platonice de tainic mesaj.