CUPRINS

Primele pagini

 

Partea I-a

Alexandru Dragomir în singurătatea gândului

Capitolul 1. Filosofie în clandestinitate sau în străinătate. (Doi străluciți discipoli ai lui  Heidegger: Alexandru Dragomir și Octavian Vuia)

Capitolul 2. «În fond, eu fac o teză de doctorat la Dumnezeu» (Alexandru Dragomir)

Capitolul  3. Șopârle «platoniciene», două diversiuni și o previziune

Capitolul  4. Pasiunea pentru banalități a d-lui Gabriel Liiceanu (Ceva despre edita-rea filosofului Alexandru Dragomir).

 

Partea II-a

«Jurnale spirituale» din tinerețea lui Mircea Eliade. (Filosoful Mircea Vulcănescu despre romancierul Mircea Eliade)

Abuz de imaginație. («În strictă perspectivă istorică» despre «prizonieratul» lui Mircea Eliade în istorie)  

           

Inspirația angelică a d-lui A. Pleșu.

 

Sărbătorirea  filosofului Lucian Blaga

 

Imaginea  oficială asupra filosofiei românești («Receptarea critică» a lui Mircea Vulcănescu)

 

Noblețea unei aventuri hermeneutice. Alexandru Dragomir despre cel mai înțelept  atenian

 

La  vérité platonicienne dans l’interprétation de Martin Heidegger

 

Platos Wahrheit und deren vielfaches Wesen in Heideggers Deutung

 

 

Bibliografie

Cărți de aceeași autoare